• Op werkdagen besteld is binnen 48 uur verzonden
  • Live sales via Instagram!
  • Bereikbaar via mail, contactformulier of bericht op socials.

Betaling, Verzending & Retouren

 

Betaling:

Via de webshop kan een product betaald worden via directe overschrijving, Bankcontant, Paypal of IDeal.

Wanneer je gebruik maakt van de code OPENBOX, ga je ermee akkoord dat de bestelling na betaling wordt vastgehouden om later nog aan te vullen.

Na een livesale of storysale dient de betaling binnen 48 uur voldaan te worden. Na de 48 uur wordt je mandje geannuleerd en wordt je geblokkeerd voor toekomstige livesales en storysales.

Verzending:

Bij elk product staat of deze op voorraad is. Wanneer dit het geval is en je wilt je bestelling direct laten verzenden gebeurd dit binnen 2 werkdagen. Zaterdagen en zondagen gelden niet als werkdagen. Mocht verzenden onverhoopt langer duren, wordt je hiervan op de hoogte gehouden via e-mail.

Disclaimer

Brievenbus pakket verzending is mogelijk voor kleine artikelen zoals trommelstenen, sieraden en kleine torentjes, maar ALTIJD op risico van de klant. Hier wordt geen vergoeding gegegen wanneer het pakket kwijt- of beschadigd raakt.

Retourneren:

Binnen 14 dagen na aankoop kan het product geretourneerd worden. Neem alvorens het retourneren altijd contact op via e-mail. Bij schade, graag een foto sturen binnen 24 uur na ontvangst. Het bedrag voor retour verzenden is altijd voor de klant.

Na ontvangst van het product in goede orde stort ik het aankoop bedrag terug op rekening, of indien gewenst stuur ik een nieuw product op.

Ivm de breekbaarheid van de producten, accepteer ik geen retouren die niet zorgvuldig ingepakt zijn.

 

English:

 

Payment: A product can be paid via the webshop by direct transfer, Bank Cash, Paypal or IDeal. When you use the code OPENBOX, you agree that the order will be held after payment to be completed later.

 

After a live sale or story sale, payment must be made within 48 hours. After the 48 hours, your basket will be canceled and you will be blocked from future live sales and story sales

 

Dispatch: Each product states whether it is in stock. If this is the case and you want your order to be shipped immediately, this will happen within 2 working days. Saturdays and Sundays do not count as working days. In the unlikely event that shipping takes longer, you will be notified by e-mail.

Disclaimer:

mailbox parcel shipping is possible for snall items such as tumbles, jewelery and smaller items, but ALWAYS at the customers risk.

No compensation is given if the parel gets lost or damaged.

 

Return: The product can be returned within 14 days of purchase. Always contact us by e-mail before returning. In case of damage, please send a photo within 24 hours of receipt. The amount for return shipping is always for the customer. After receipt of the product in good order, I will refund the purchase amount to your account, or if desired, I will send a new product. Due to the fragility of the products, I do not accept returns that are not carefully packed.