Betaling, Verzending & Retouren

 

Betaling:

Via de webshop kan een product betaald worden via directe overschrijving, Bankcontant, Paypal of IDeal.

Wanneer je gebruik maakt van de code OPENBOX, ga je ermee akkoord dat de bestelling na betaling wordt vastgehouden om later nog aan te vullen en zo minder verzendkosten te betalen.

Na een livesale of storysale dient de betaling iedere maandag voor 12:00 voldaan te zijn. Wanneer er zonder tegenbericht geen betaling ontvangen wordt, zal je mandje geannuleerd worden en wordt je geblokkeerd voor toekomstige live en storysales.

Verzending:

Bij elk product staat of deze op voorraad is. Wanneer dit het geval is en je wilt je bestelling direct laten verzenden streef ik ernaar om dit altijd binnen dit binnen 2 werkdagen voor u in orde te maken. Zaterdagen en zondagen gelden niet als werkdagen. Mocht verzenden onverhoopt langer duren, wordt je hiervan op de hoogte gehouden via e-mail.

Disclaimer

Brievenbus pakket verzending is mogelijk voor kleine artikelen zoals trommelstenen, sieraden en kleine torentjes, maar ALTIJD op risico van de klant. Hier wordt geen vergoeding gegegen wanneer het pakket kwijt- of beschadigd raakt.

Retourneren:

Binnen 14 dagen na aankoop kan het product geretourneerd worden. Neem voor het retourneren altijd contact op via e-mail of een privébericht op social media. Zit er schade aan een product bij ontvangst, graag binnen 24 uur een foto sturen. Houd er rekening mee dat edelstenen een natuurproduct zijn en hierdoor natuurlijke lijnen, kleurverschillen etc kunnen hebben. Dit valt niet onder de garantie.

Het bedrag voor retour verzenden is altijd voor de klant.

Nadat ik het product in goede orde heb ontvangen zijn er meerdere opties:

  1. Ik stort het aankoop bedrag terug op rekening.
  2. U krijgt het aankoopbedrag als winkeltegoed (in de vorm van een online code)
  3. U krijgt een vervangend product toegezonden.

Ivm de breekbaarheid van de producten, accepteer ik geen retouren die niet zorgvuldig ingepakt zijn.

* Sale items en B-keus artikelen zijn uitgesloten van de retourmogelijkheden.

 

English:

Payment

 
A product can be paid for via the webshop via direct transfer, Bank Cash, Paypal or IDeal. When you use the code OPENBOX, you agree that the order will be held after payment to be replenished later and thus pay less shipping costs. After a live sale or story sale, payment must be made every Monday before 12:00. If no payment is received without notice, your basket will be canceled and you will be blocked from future live and stor

Dispatch: Each product states whether it is in stock. If this is the case and you want your order to be shipped immediately, this will happen within 2 working days. Saturdays and Sundays do not count as working days. In the unlikely event that shipping takes longer, you will be notified by e-mail.

Disclaimer:

mailbox parcel shipping is possible for small items such as tumbles, jewelery and smaller items, but ALWAYS at the customers risk.

No compensation is given if the parel gets lost or damaged.

 

Return

The product can be returned within 14 days of purchase. Before returning, always contact us via email or private message on social media. If a product is damaged upon receipt, please send a photo within 24 hours.

Please note that gemstones are a natural product and may therefore have natural lines, color differences, etc. This is not covered by the warranty.

The amount for return shipping is always for the customer.

After I have received the product in good order, there are several options:

1.I will refund the purchase amount to your account.

2. You will receive the purchase amount as store credit (in the form of an online code).

3. You will receive a replacement product. Due to the fragility of the products, I do not accept returns that have not been carefully packed.

* Sale items and B-choice items are excluded from the return options