Er bestaan verschillende soorten torens met elk hun eigen manier van het distributeren van de energie.

Obelisk

Een obelisk is een vierzijdige stenen pilaar die aan de bovenkant versmalt tot een piramidevorm. De obelisk is vaak representatief voor een heilige steen, een markering die een bepaald gebied aangeeft. De obelisk helpt bij duidelijkheid over onze spirituele overtuigingen of om een bijzonder heilig gebied te markeren waarbinnen het veilig is om onze spirituele overtuigingen te beoefenen. Bovendien vertegenwoordigt de sterke, nadrukkelijke, directionele vorm de connectiviteit tussen de aarde, de lucht en de planeten.

 

Toren

Een toren of punt is een zes- of achtzijdige stenen pilaar met een vlakke onderkant. Een toren richt energie gericht naar de punt en naar buiten toe, en is ideaal tijdens meditaties. Een stenen toren genereert versterkte energie van andere kristallen of van zichzelf. Torens staan voor bescherming, kracht en macht. De vorm van een edelstenen toren reinigt op natuurlijke wijze de ruimte eromheen en weert negatieve energie af. Torens ondersteunen ook de beweging naar binnen, waardoor (zelf)reflectie, studie en focus mogelijk is.

 

English:

Obelisk

An obelisk is a four-sided stone pillar that narrows to a pyramidal shape at the top. The obelisk is often representative of a sacred stone, a marker that indicates a particular area. The obelisk helps to clarify our spiritual beliefs or to mark a particularly sacred area within which it is safe to practice our spiritual beliefs. In addition, the strong, emphatic, directional shape represents the connectivity between the Earth, the sky and the planets.

 

Tower

A tower or spike is a six- or eight-sided stone pillar with a flat bottom. A tower directs energy towards the point and outwards, and is ideal during meditations. A stone tower generates amplified energy from other crystals or from itself. Towers represent protection, strength and power. The shape of a gemstone tower naturally cleanses the space around it and repels negative energy. Towers also support inward movement, allowing for (self) reflection, study and focus.