Drakenbloed

Drakenbloed jaspis is een combinatiekristal bestaande uit epidoot en het rode gesteente piemontiet. Deze jaspissoort wordt alleen maar gevonden in het westen van Australië. Legendes vertellen dat de steen de overblijfselen zijn van overleden oude draken, het groen is de huid en het rood het bloed.

 

Drakenbloed jaspis activeert de chakra’s en bevordert creativiteit op alle niveaus. Het helpt bij persoonlijke genezing, helpt levensproblemen uit het verleden en het heden en zorgt voor goede emotionele volwassenheid en reactievermogen. Deze steen temt je innerlijke draak en helpt je om de draken-energieën onder controle te krijgen die geassocieerd worden met beheersing van het leven. De steen helpt je om balans te vinden en de moed te krijgen om obstakels te overwinnen.

 

Deze steen is vooral aantrekkelijk voor kinderen. Drakenbloed jaspis helpt hen om verbinding te maken met mythische wezens en de magische energie van de wereld om hen heen. Het helpt hen ook om de waarheid in hun hart te geloven, wat de wereld hen ook mag vertellen.

Fysiek

Vruchtbaarheid, balanceert de meridianen, onvruchtbaarheid, verzachting van de huid, zweren, tumoren, uitdroging, fibrosis, herstel na kanker, versterkt het lichaam, zenuwstelsel.

 

English:

 

Dragon's Blood Jasper is a combination crystal consisting of epidote and the red rock piemontite. This type of jasper is only found in western Australia. Legends tell that the stone is the remains of deceased ancient dragons, the green is the skin and the red is the blood. Dragon's Blood Jasper activates the chakras and promotes creativity on all levels. It aids in personal healing, helps past and present life problems, and provides good emotional maturity and responsiveness. This stone tames your inner dragon and helps you to control the dragon energies associated with mastery of life. The stone helps you to find balance and gain the courage to overcome obstacles.

This stone is especially attractive to children. Dragon's blood jasper helps them connect with mythical creatures and the magical energy of the world around them. It also helps them believe the truth in their hearts no matter what the world may tell them.

Physically: Fertility, balances the meridians, infertility, skin softening, ulcers, tumors, dehydration, fibrosis, cancer recovery, strengthens the body, nervous system.

 

 

 

Verzorgen

Drakenbloed Jaspis kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Kleur

groen, rood, bruin

Sterrenbeeld

Boogschutter

Chakra

Brengt alle chakra's in evenwicht