Ibis Jaspis

Ibis Jasper ondergaat een intens proces van uiteenvallen en herstelt zichzelf vervolgens door andere materialen uit de aarde te gebruiken. Daarom is Ibis Jasper metafysisch behulpzaam bij PTSS, herstel na trauma, ondersteuning tijdens stressvolle tijden, de drang om energetisch werk te integreren, upgrades en helpt het bij het doorbreken van energetische blokkades. Het is nuttig bij het genezen van breuken in de lichaamssystemen. Deze steen integreert donkere tijden en traumatische gebeurtenissen in ons leven, om de ontbrekende stukjes weer op te bouwen.

 

Het is een spectaculaire spirituele bondgenoot in elk schaduwwerk. Ibis Jasper laat ons zien dat wanneer we breken, we de kans krijgen om onszelf echt te leren kennen, en onze eigen aard, door het ontdekkingsproces waarin we leren dat we niet zijn wat ons is overkomen en dat we de pijn en het lijden niet hoeven te belichamen van de gebeurtenissen die we hebben meegemaakt. Door die ervaringen leren we ons licht te accepteren door door de schaduwlanden te gaan.

English:

Ibis Jasper goes through an intense process of being broken apart, and then mends itself by using other materials from the Mineral Kingdom. Therefore, metaphysically, Ibis Jasper is helpful with PTSD, recovery after trauma, support during stressful times, the push to integrate any energetic work, upgrades, and is helpful in breaking through energetic blockages. It is helpful in healing any fractures within the body systems. This stone integrates dark times and traumatic events into our lives, to rebuild the missing pieces.

 

It is a spectacular spiritual ally in any shadow work.

Ibis Jasper shows us that when we fracture, we are given an opportunity to really get to know ourselves, and our own nature, through the discovery process where we learn that we are not what happened to us, and need not embody the pain and suffering of the events that we have endured. It is through those experiences that we learn to accept our light by passing through the shadow lands.

Verzorgen

kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Kleur

Komt in vele (pastel) tinten voor, zoals geel, blauwig en roze/rood

Sterrenbeeld

Ram, Steenbok, Maagd, Kreeft & Schorpioen

Chakra

Wortelchakra & Sacraalchakra