K2 is een mooie combinatie steen van Azuriet en Graniet. Deze bijzondere steen wordt gevonden aan de voet van de berg K2 in Pakistan. K2 Azuriet is een fijne aardende steen gecombineerd met de hoge trilling van Azuriet. Het is een steen die je diep naar binnen laat gaan en in jezelf gekeerd geeft het je mooie inzichten. Deze steen is dan ook fijn om te gebruiken tijdens meditaties. Je Voorhoofdchakra wordt geactiveerd en je intuïtie versterkt. Tegelijkertijd stelt K2 Azuriet je in staat om uit te zoomen, voorbij de emotie zodat je het grote plaatje ziet en je controle terugkrijgt over je emoties. De helende werking is groot en met name ondersteunend in het helpen om je trauma's te verwerken. 

Fysiek: K2 helpt tegen keelpijn en tand/kiespijn. Ook vermindert deze steen klachten ten gevolge van stress en klachten van migraine. 

 

English:

 

K2 is a beautiful combination stone of Azurite and Granite. This special stone is found at the foot of Mount K2 in Pakistan. K2 Azurite is a fine grounding stone combined with the high vibration of Azurite. It's a stone that lets you go deep inside and turned into yourself it gives you beautiful insights. This stone is therefore nice to use during meditations. Your forehead chakra is activated and your intuition is strengthened. At the same time, K2 Azurite allows you to zoom out beyond the emotion so that you see the big picture and regain control over your emotions. The healing effect is great and especially supportive in helping you to process your traumas.

Physical: K2 helps against sore throat and toothache. This stone also reduces complaints due to stress and complaints of migraine.

 

 

 

Verzorgen

K2 jaspis kan beter niet te veel blootgesteld worden aan water.

Sterrenbeeld

Waterman

Kleur

Grijs met blauw

Chakra

Keel chakra & voorhoofd chakra